3.3 Sikkerhet

Det viktigste i din oppfølging er å ta hensyn til brukerens sikkerhet.

Alle lokale politistasjoner har egne familievoldsgrupper/familievoldsanalytikere du kan sette brukeren i kontakt med for en vurdering av trygghetsskapende tiltak og/eller anmeldelse. De kan gi råd om sikkerhet, og etter en sikkerhetsvurdering kan de gi besøksforbud til voldsutøver(e), tildele voldsalarm og sperre adresse – kode 6 og kode 7 (Lenke til Navet - virker kun internt for NAV-ansatte). Det er ikke nødvendig å anmelde for å få denne hjelpen. Kanskje du i samråd med brukeren skal lage en avtale med politiets familievoldsgruppe?

Hvis det kan være farlig for brukeren å møte på sitt lokale NAV-kontor, bør saken overføres til et annet kontor/settekontor. Vær oppmerksom på at voldsutøveren eller storfamilien kan overvåke brukeren på vei til og fra NAV-kontoret.

Sjekk med brukeren hvordan kommunikasjonen bør foregå. Vær oppmerksom på eventuell fare ved å sende SMS, ringe eller sende brev hjem til brukeren, hvis brukeren ikke har brutt med voldsutøver(e). Vurder sikkerhet opp mot å referatføre samtaler om vold i datasystem som kobles til din side på nav.no. Voldsofferet kan bli presset til å gi tilgang til voldsutøver.

I arbeidsrettet oppfølging kan det, avhengig av trusselsituasjon, være nødvendig å vurdere sammen med bruker om noen typer arbeid eller arbeidstid bør utelukkes i jobbsøking på grunn av sikkerhet. Dette kan for eksempel være utadrettet arbeid hvor brukeren enkelt kan støte på voldsutøver(e) eller personer som kan gi informasjon til voldsutøver(e). Det kan også være nødvendig å vurdere andre referanser, hvis sist referanse ikke kan benyttes uten at nytt oppholdssted oppdages for voldsutøver(e). I tillegg vil det være viktig å vurdere behov for tilrettelegging på arbeidsplassen når det gjelder brukerens eventuelle sikkerhetsutfordringer. Dette kan eksempelvis være:

  • å ha en mer skjermet kontorpult, vekk fra inngangsområde, trapper eller heis, eventuelt skjerme innsyn for utenforstående på andre måter.
  • vurdere om internnummer skal oppgis med brukerens navn på nettside og telefonsvarer, og om internnummeret skal endres. Er det mulig automatisk få opp hvem som ringer på arbeidstelefonen?
  • kan brukeren få parkering nær inngangsområdet?