2.3 Behovsvurdering

I de fleste tilfeller vil det være hensiktsmessig å gjennomføre en arbeidsevnevurdering, da brukeren kan ha store helsemessige og sosiale hindre til å finne og beholde arbeid. Mange vil ha nedsatt arbeidsevne.

Under finner du en sjekkliste for hva som kan være nødvendig å kartlegge eller være klar over. Det er likevel ikke sikkert du kan skrive alt dette i en arbeidsevnevurdering, spesielt ikke hvis den skal sendes hjem til bruker. Sjekklisten kan likevel hjelpe deg til riktig innsatsbehov og riktig arbeidsrettet oppfølging i etterkant.

Arbeidserfaring

 • Blir brukeren nektet å skaffe jobb eller forhindret i å gå på jobb av voldsutøver? Blir brukeren utsatt for annen type sabotasje av arbeidsforhold, slik som ufine telefonsamtaler til kollegaer/sjef, plagsom opptreden av voldsutøver/voldsutøvere på arbeidsplassen?
 • Eventuelt: Har dette skjedd tidligere, og vedkommende har derfor store hull i CV'en? Ønsker bruker å være åpen på grunnene til dette i en intervjusituasjon? Trenger han/hun hjelp til å lage en kort og god måte å forklare dette på?
 • Har brukeren ofte kommet for sent på jobb, hatt problemer med å konsentrere seg på jobb og derfor produsert dårligere ol, som følge av volden?
 • Trenger brukeren derfor andre referanser eller har brukeren sikkerhetsutfordringer som gjør at siste referanse ikke kan brukes (for eksempel ved at referansen er en del av nettverket til voldsutøver)?
 • Har brukeren tilgang på attester, vitnemål, eller ligger disse i voldsutøvers leilighet? Er det mulig å skaffe nye? Eventuell henting av slike attester kan også gjøres sammen med politiet hvis andre personlige eiendeler uansett skal hentes fra tidligere bolig.
 • Står det andre navn på attester og vitnemål, på grunn av navnebytte? Ønsker bruker å være åpen på grunnene til dette i en intervjusituasjon? Trenger han/hun hjelp til å lage en kort og god måte å forklare dette på?

Utdanning, kompetanse, ferdigheter

 • Blir brukeren nektet å fortsette på skolen/norskkurs eller kommer brukeren ofte for sent på skolen, eller har brukeren problemer med å konsentrere seg, huske og lære, som følge av volden?
 • Har dette skjedd tidligere, og brukeren har derfor har ufullført utdanning/skolegang/droppet ut av norskkurs? Ønsker i så fall bruker hjelp til å komme tilbake til skolen? Trenger bruker tilpasning (se kapittel 3 oppfølging - skole/norskkurs)? Eller hvis målet nå kun er jobb: Ønsker bruker å være åpen på grunnene til ufullført skolegang i en intervjusituasjon? Trenger han/hun hjelp til å lage en kort og god måte å forklare dette på?

Personlige muligheter og utfordringer

Vær klar over at vold kan føre til lavt selvbilde. Noen kan også ha liten erfaring med selvstendige valg, spesielt ved ekstrem sosial kontroll i oppveksten. Sosiale relasjoner og konfliktløsning kan være utfordrende for noen. Noen kan ha stor redsel for konsekvenser ved å gjøre feil. 

Sosiale og materielle forhold

 • Har brukeren en egen bolig hun/han kan være trygg i?
 • Har brukeren kontroll over egne midler?
 • Har brukeren blitt gjeldssatt av tidligere partner?
 • Har brukeren lite erfaring med administrasjon av egen økonomi?
 • Har brukeren lite nettverk på grunn av brudd med familie/partner eller på grunn av kontroll og isolasjon?

Helse

 • Har brukeren kartlagt fysiske og psykiske ettervirkninger? 
 • Har brukeren eventuelle kognitive vansker (hukommelse/konsentrasjon/innlæring med mer)?

Be bruker om å innhente en legeerklæring.