2.1 Våg å spørre!

Du må ofte tørre å spørre om vold, for at brukere skal tørre å fortelle om livssituasjonen sin. Stiller du spørsmål, må det finnes planer for oppfølging og sikkerhet.

Selv om vold er et omfattende problem som skaper vansker for økonomisk selvstendighet og arbeidslivstilknytning, kvier mange veiledere i NAV seg for å spørre om vold. En god innledning kan være:

  • Jeg vet ikke om dette er et problem for deg, men mange av de jeg treffer i min jobb har det vanskelig hjemme. Jeg har oppdaget at flere ikke vet at de kan snakke med meg om det og derfor har jeg begynt å spørre alle. Hvordan er dette for deg? Hvordan har det vært tidligere? Har du noen gang vært i et forhold hvor du har blitt redd eller truet?/Er du redd for noen i familien din? 
  • Jeg har inntrykk av at du ofte har problemer med å komme hit/møte opp på tiltak. Hva tenker familien din/partneren din om at du kommer hit/er på tiltak? Alternativt: Jeg har inntrykk av at du har problemer med å dra på skolen/norskkurs. Hva tenker familien din/partneren din om at du deltar der?
  • Jeg har registret at du ofte har problemer med din økonomi. Hva tenker du om det? Har du kontrollen over dine egne penger, eller er det andre som kontrollerer eller bruker av dem?
  • Du sier du ikke lengre ønsker å bo hjemme på grunn av konflikter med familien, og derfor ønsker hjelp fra NAV. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd? / Du sier du skal gifte deg/dra på ferie/flytte til utlandet, ønsker du det selv?
  • Jeg har tenkt på at du ofte er sykemeldt/har vondt i magen/hodet, har søvnproblemer ol. Dette gjelder kanskje ikke deg, men min erfaring er at mange som har opplevd vanskelige ting, som vold, overgrep eller befunnet seg i en vanskelig livssituasjon, får slike plager. Hva kommer dine smerter av tror du? Er det noe jeg kan gjøre for at du kan få det bedre?
  • Menneskehandel: «Mange som kommer nye til et land og ikke kjenner systemene kan bli utnyttet av andre. Noen kan ende opp i en situasjon det er vanskelig å komme seg ut av igjen. Jeg har oppdaget at mange ikke vet at de kan snakke med meg om det. Hva tenker du om det?»

Et annet alternativ, for eksempel i introduksjonsprogrammet, jobbsjansen eller kvalifiseringsprogrammet, er å starte med forebyggende gruppeinformasjon om vold i nære relasjoner og hjelpetiltak. Dette gir muligheter til enklere å komme inn på temaet senere i enkeltsamtaler.

Vær klar over at vold kan arte seg på forskjellige måter og at man kan kommunisere på ulike måter om volden ettersom hvilken bakgrunn og etnisitet man har. Bruk ord som brukeren kan identifisere seg med. Ord som vold, voldtekt, tvangsekteskap og menneskehandel kan ofte være fremmedgjørende, bruk heller ord som press, utnytting eller still spørsmål om konkrete erfaringer i oppfølgingsspørsmål.