KAPITTEL 1: FAKTA

For å kunne gjenkjenne vold må du ha kunnskap både om vold i nære relasjoner, menneskehandel eller slaveri.

Hva er vold?

Vold kommer til uttrykk på mange måter. Vi forbinder det ofte med fysisk vold, men psykisk vold, økonomisk vold og seksuelle overgrep er også en del av voldsbildet. For å kunne gjenkjenne tegnene må du derfor kunne noe om ulike former for vold. Spesielt er det viktig at NAV-ansatte kan noe om økonomisk vold.

Hvem er utsatt?

Både menn, kvinner og barn fra alle samfunnslag rammes, men NAVs brukergrupper er spesielt utsatt.

Konsekvenser for helse og arbeidslivstilknytning

Det å være utsatt for vold eller tvang kan gi store og langvarige konsekvenser for både skolegang og arbeid. For å gi riktig arbeidsrettet oppfølging må alle ansatte i NAV derfor kunne noe om denne problematikken.