Sykmelder du pasienter i ett av disse åtte fylkene?

Nå er også del D av sykmeldingen blitt digitalisert. Den blir innført i noen fylker om gangen.

Fra 1. november er arbeidstakere i disse åtte fylkene omfattet av den digitale sykmeldingen inkludert søknaden om sykepenger:

 • Aust-Agder (allerede fra 1. september)
 • Finnmark
 • Nordland (allerede fra 1. oktober)
 • Nord-Trøndelag
 • Oppland
 • Sør-Trøndelag
 • Troms
 • Vest-Agder

Kan du slutte å skrive ut sykmeldingen på papir?

Ja, nå trenger ikke lenger pasienter som har en arbeidsgiver i et av de nevnte fylkene å fylle ut del D på papir. Det betyr at de ikke lenger må ha utskrift av sykmeldingen.

Merk at noen pasienter fortsatt vil ha behov for papirbasert sykmelding. Dette gjelder

 • når sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
 • pasienter som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige
 • pasienter som ikke har adgang til å få bankID (eller tilsvarende) og pasienter som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Tips til avklaring med pasienten

 1. Spør om pasienten har behov for sykmeldingen på papir.
 2. Hvispasienten er usikker, spør om hun eller han benytter nettbank.
  1. Er svaret nei, må du skrive ut sykmeldingen på papir.
  2. Er svaret ja, trenger ikke pasienten sykmelding på papir og finner den i stedet på nav.no. 

Slik er gangen i den digitale sykmeldingen for Aust-Agder og Nordland:

 1. Du sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
 2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
 4. Pasienten får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 5. Pasienten logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere sykmeldingens del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra pasienten til NAV og til arbeidsgiveren. 

Informasjon til pasientene  

Vil du ha noe å gi pasientene? Bestill et flygeblad gratis.

Send en e-post til nav@granada.no. Skriv «Flygeblad digital sykmelding» i emnefeltet, oppgi antall flygeblader og hvor de skal sendes.

Legekontorene i de 8 fylkene har fått tilsendt plakater som kan henges opp i venterommet.

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging aktivt

I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere frem for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva du som lege skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen. Du kan derfor skape stor verdi i oppfølgingen ved å bruke dette feltet mer aktivt enn i dag.

En siste sjekk: Digital sykmelding fungerer for alle leger som har et elektronisk pasientjournalsystem med ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger til NAV. Sjekk om du har den siste versjonen av sykmeldingen.