Lege- /behandlertelefonen

Snakk med våre veiledere på NAVs telefontjeneste for leger og behandlere.

Ring 55 55 33 36 og tast 2. Telefonen er betjent alle hverdager fra klokken 0800 til 1530.

Vi svarer på spørsmål om

 • oppfølging av sykmeldte og inkluderende arbeidsliv
 • regelverk knyttet til sykefraværsoppfølging
 • utfylling av sykmelding, legeerklæringer og spesialisterklæringer
 • andre skjemaer og blanketter til NAV
 • dialogmøter/samarbeidsmøter
 • raskere tilbake
 • tiltak og virkemidler
 • legeerklæringstakster (erklæringer til NAV)
 • veiledning, brukerhjelp og teknisk brukerstøtte for Statistikk for sykmelder
 • teknisk brukerstøtte for leger og helsepersonell *

Vi gir også generell veiledning og informasjon om:

 • pleie- og opplæringspenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger
 • grunn- og hjelpestønad

Vi setter deg i kontakt med riktig person i NAV hvis vi ikke har svar på spørsmålet ditt.

*Spørsmål om bruk av elektronisk pasientjournal-system (EPJ), må du stille til din EPJ-leverandør.