Forutsetninger for elektronisk innsending av sykmeldinger og legeerklæringer

Her kan du lese om forutsetninger for elektronisk innsending av sykmeldinger og legeerklæringer.

Signatur- og sikkerhetsløsning (PKI)

For at sykmelderne skal kunne sende inn legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at sykmelderen har tatt i bruk en PKI-løsning som gir elektronisk signatur og kryptering. Det er derfor som en del av løsningen etablert en standard signatur- og sikkerhetsløsning - Public Key Infrastructure (PKI) som skal brukes til alle typer meldinger og formater mellom aktører i helsesektoren.

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

For å kunne sende inn elektroniske sykmeldinger og legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at legen har anskaffet den nødvendige programvare med kommunikasjon- og sikkerhetsløsning hos sin EPJ-leverandør.

For EPJ-leverandører

Meldingsdokumentasjon for sykmeldingsattest og legeerklæring finnes tilgjengelig på KITHs nettsider. Det gjelder både informasjonsmodell, implementasjonsguider og XML-Schema.