Digital sykmelding og dialogmeldinger - tekniske spesifikasjoner

De tekniske spesifikasjonene for implementering av digital sykmelding og dialogmeldinger i EPJ-systemer kan lastes ned herfra. Her finner du også tilhørende veiledninger, eksempler og annen relevant dokumentasjon.

Endringer Se historikk under "Relatert informasjon".
   
Dokumentasjon vedr. "HelseOpplysningerArbeidsuforhet" og "Dialogmelding":
XML Schema:

HelseOpplysningerArbeidsuforhet_2013-10-01.xsd

 

dialogmelding.xsd

Meldingsbeskrivelse:

NAV-HelseOpplysningArbeidsuforhet_v1.3.pdf

 

R03-06 Standard_for_dialogmelding_v1.0.pdf

Veiledning fra NAV:

NAV Veiledning - HelsopplysningsArbeidsuførhet v 3.0.pdf

 

NAV Veiledning - Bruk av Dialogmelding IA V 1.5 pdf

Krav til strekkode og utskrift

Krav til strekkoder på sykmeldingsblankett.pdf 

Modell dialogflyt:

Dialogflyt EPJ 5.jpg

Konfigurasjonsfiler:

konfigurasjon 1.2_301117 

ebXML-parametere: NAV - IA avtalen - Role-Service-Action v1p4.xls

Visningsfil:
Visningsfil med signaturfelt: Se nederst på siden.

Visningsfil 1.2 ny.zip

Eksempelfiler:

SM2013_eksempelfiler.zip

  Eksempler dialogmeldinger.zip
  Dynamiske regler kildekode.zip
   
Diverse KITH-dokumentasjon vedr. "Hodemelding" og "Vedlegg":
XML Schema:

MsgHead-v1_2.xsd

Meldingsbeskrivelse:

R01-06-Hodemelding-v12.pdf

Beskrivelse for vedlegg:

1036-2011-VedleggTilMeldinger.pdf

   
Dokumentasjon vedr. CPP/CPA:
Arkitekturdokument CPP/CPA:

EM0434003 100 Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA.pdf

Norsk CPP/CPA-standard:

IS-2096 CPP-CPA-partnerprofiler-og-avtaler.pdf

CPP/CPA Guide fra NAV:

EM02010102.220 CPP Guide.pdf

CPP-mal legekontor:

EM02010105 030 CPP_Legekontor_mal.xml

 

Elektronisk innsendte sykmeldinger er digitalt signert. Sykmeldere som sender på papir, må signere sykmeldingene. For disse sykmelderne gjelder denne visningsfilen:

Visningsfil med signaturfelt

Visningsfil med signaturfelt 1.1 (zip)