Om sykmelding - for den som sykmelder

Help

Det du trenger å vite praktisk og faglig i forbindelse med at du sykmelder pasienter, inkludert statistikk for sykmeldere

Ikke lov å sykmelde på video eller nett

En sykmelding skal bygge på personlig undersøkelse. Derfor er det som hovedregel ikke anledning til å sykmelde bare på grunnlag av kontakt på telefon, nett eller video.

Veiledere og håndbøker

Her finner du veiledere og håndbøker i forbindelse med sykmelding og oppfølging av sykmeldte.