Tilskudd til videreutvikling av elektronisk samhandlingsløsning

Leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) kan innen 1. september 2016 søke om tilskudd som insentiv til videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte.

Les mer om tilskuddsordningen