Ny versjon av sykmeldingen

Sykmeldingen som ble lansert i 2015 er nå videreutviklet og ny versjon er publisert.

De fleste av sykmeldernes leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) forventes å ha versjon 2 tilgjengelig i løpet av inneværende år. Enkelte sykmeldere kan allerede nå ta i bruk den nye versjonen.

Les mer om sykmeldingen - versjon 2.