Ny beslutningsstøtte for sykmeldere

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet et nytt verktøy som skal gi faglig støtte til leger og andre sykmeldere.

– Vi ønsker å legge til rette for god kvalitet på sykmeldingsarbeidet i dialogen mellom sykmelderen, pasienten og arbeidsgiveren. Målet er å se etter muligheter for tilrettelegging og aktivitet på jobben, sier seksjonssjef May Britt Christoffersen i Arbeidsmarkedsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet med beslutningsstøtten er likere sykmeldingspraksis og større forutsigbarhet for pasient og arbeidsgiver. Verktøyet inkluderer foreløpig om lag 200 diagnoser, og inneholder anbefalinger om varighet på sykmelding og tilpasninger i arbeidssituasjonen for de diagnosene der det er mulig.

Christoffersen understreker at alle pasienter skal vurderes individuelt på medisinsk grunnlag.

– Samtidig er det en vesentlig oppgave å bidra til at det blir lagt til rette for at pasientene kan arbeide hvis det er mulig. Å beholde kontakten med arbeidslivet er viktig, sier hun.

Oppdatert verktøy

Det digitale verktøyet Statistikk for sykmeldere blir oppdatert fra juli 2016 og vil da også vise statistikk på enkeltdiagnoser i forhold til beslutningsstøtten, slik at sykmelderen bedre kan evaluere sin egen praksis.

Diagnosespesifikk beslutningsstøtte er lagt inn som en videreutvikling av Faglig veileder for sykmeldere på helsedirektoratet.no.

Beslutningsstøtten vil fra høsten 2016 bli tilgjengelig via elektronisk pasientjournal (EPJ).

En referansegruppe hvor partene i arbeidslivet, pasient og brukerorganisasjonene, Den norske legeforening, Norsk kiropraktorforeningen, Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Fysioterapiforening, faggruppe manuellterapi var representert.