Fra 12. februar 2018 er gammel elektronisk sykmelding ikke lenger gyldig

I april 2015 sendte NAV brev til alle landets sykmeldere med informasjon om at ny, elektronisk sykmelding var utviklet og skulle tas i bruk så snart den aktuelle EPJ-leverandøren hadde løsningen klar. Vi minner om at de fleste allmennleger plikter å sende gjeldende sykmelding elektronisk til NAV i henhold til forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsdirektoratet, med noen få unntak.

Etter en lengre overgangstid bruker nå det store flertallet den nye sykmeldingen. Noen få sender imidlertid fortsatt den gamle. Fra 12. februar 2018 vil den gamle sykmeldingen ikke lenger være gyldig. Sendes denne likevel fortsatt elektronisk til NAV, vil den bli avvist i våre systemer.

 Leger på sykehus sender i dag ikke sykmeldinger elektronisk til NAV og vil ikke bli berørt.

Hvis du ikke har den siste sykmeldingen tilgjengelig i ditt EPJ-system, bør du kontakte din leverandør eller NAVs lege- og behandlertelefon 55 55 33 36.

Les mer om elektronisk sykmelding og dialogmeldinger.