Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger kan tas i bruk

Fra mai kan de første sykmelderne sende ny elektronisk sykmelding og motta og sende dialogmeldinger.

Endret funksjonalitet og struktur gir en mer dynamisk og automatisert utforming av sykmeldingen, slik at bare relevante opplysninger etterspørres.

Mer effektiv kommunikasjon

Ved  kortvarig sykefravær vil det for eksempel være færre opplysninger som skal sendes enn ved lengre og mer kompliserte fravær. I tillegg innføres en lenge etterspurt kanal der sykmelder og NAV kan utveksle elektroniske meldinger på en sikker måte, som vil bidra til en enklere og mer effektiv kommunikasjon.

For å kunne ta i bruk den elektroniske kommunikasjonsmuligheten, må  sykmelder  ha en oppdatert versjon i sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ-system).

Arbeids- og velferdsdirektoratet forventer at omkring halvparten av alle sykmeldere vil ha oppdatert sitt EPJ-system i løpet av sommeren.

Alle landets leger  får  brev om hvilke muligheter de nye funksjonalitetene gir og hvordan de kan tas i bruk.

Les mer om sykmelding og elektronisk kommunikasjon