Arbeidsavklaringspenger - bruk av helseopplysninger i sykmeldingen

Versjon 2 av elektronisk sykmelding er under lansering.

Den gir andre og nye muligheter for å dekke behovet for helseopplysninger, også når NAV skal vurdere de medisinske vilkårene ved søknad om arbeidsavklaringspenger (AAP). Hensikten er å bruke de eksisterende opplysningene og å bygge videre på disse. Les saken