Adresser til innsending av sykmeldinger og inntektsopplysninger

Help

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Den som sykmelder

Behandlere som ikke bruker elektronisk sykmelding, skal sende sykmeldingens del A til følgende adresse:

Arbeidsgiver

Hvis den ansatte benytter papirsøknaden, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser. Inntektsmeldingen må sendes digitalt.