Veiledere og håndbøker

Her finner du veiledere og håndbøker i forbindelse med sykmelding og oppfølging av sykmeldte.

Sykmeldingen – veileder til utfylling

Hvordan sykmelde - håndbok

Veileder til utfylling av legeerlæring ved arbeidsuførhet

Kodeverk for diagnoser

Faglig veileder for sykmeldere

Sjekkliste for dialogmøte