Sykmeldt

Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til NAV Arbeid og ytelser.

Fylket du bor i avgjør hvilken adresse du skal benytte. Se oversikt over adressene.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn inntektsopplysningsskjemaet (NAV 08-35.01) sammen med kravet om sykepenger (sykmeldingens del D). Du finner det under "Skjema og søknad". Inntektsopplysningsskjemaet skal bare sendes første gang du sender sykmeldingens del D og ikke i de tilfellene sykmeldingsperioden blir forlenget.

Hvis arbeidsgiveren din betaler lønn under sykdom, skal du levere kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til arbeidsgiveren. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker.