Når regler eller retningslinjene ikke overholdes

Reglene og retningslinjene som er beskrevet på disse sidene skal overholdes av NAV, leverandører, produsenter og Melanor – bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Det gjelder både virksomheten som helhet og av den enkelte medarbeider.

NAV har mulighet til å avvikle det forretningsmessige forholdet til leverandøren hvis reglene ikke overholdes. Leverandørene kan påklage saksbehandlingen utført av enheter i NAV til NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Saker som ikke følger oppsatt prosedyre blir behandlet administrativt etter statens regler.