Utviklingsmidler

Miljøer som utvikler produkter eller tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne kan søke utviklingsmidler. Midlene kan søkes av bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner og/eller offentlige institusjoner. Målet er å bidra til et mest mulig tilgjengelig samfunn for alle.

Satsningsområder for 2017

  • Mestring og deltakelse for barn og unge
  • Tilrettelegging i arbeidslivet

Utviklingsmidler for 2017 er tildelt. Dersom vi får tildelt utviklingsmidler for neste år, vil det være mulig å søke i januar 2018. Informasjon om kriterier for tildeling og søknadsfrist vil bli annonsert på nav.no.

Kontaktperson ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er Hilde Urkegjerde, hilde.urkegjerde@nav.no, telefon 458 37 257.

Tildelinger 2017

Følgende prosjekter har fått utviklingsmidler for 2017:

Musikkinstrument for alle! – Spille med øyne, berøring og mikrobevegelser
Hovedmålet for prosjektet er å skape fleksible tilpassede musikkinstrumenter som gjøre det mulig å spille, uavhengig av funksjonsnedsettelser. Det skal være mulig å spille selv om man bare har en bitteliten viljestyrt bevegelse, eller bare kan bruke øynene. Instrumentene skal være intuitive og gjøre veien til å skape egen musikk så kort som mulig. Tilhørende læringsressurser skal være tilpasset ulike aldersgrupper, nivå og interesser, slik at de kan møte de behovene som finnes i ulike læringssituasjoner.

Prosjekteier: SKUG-senteret, Kulturskolen i Tromsø
Kontaktperson: Elin Skogdal (e-post: elin.skogdal@tromso.kommune.no, telefon: 915 86 953)

AssiStep for barn – «rullator i trapp» for barn med bevegelsesvansker
Barn og unge som er født med, eller som tidlig får nedsatt mobilitet, kan bruke lang tid på å lære seg å mestre trapp på egen hånd. Målet med utviklingen av AssiStep for barn og unge er å lære dem å gå trappen tidligere på egenhånd. Dette øker aktivitet og reduserer stigmatisering. Barneversjonen vil utvikles slik at den kan justeres i høyden etter hvert som barnet vokser, og slik at man kan bytte håndtak fra barneversjon til voksenhåndtak dersom brukeren har behov for ekstra støtte som voksen også.

Prosjekteier: AssiTech AS
Kontaktperson: Eirik Gjelsvik Medbø (e-post: eirik@assistep.no, telefon: 408 63 198)

Kreativ 2017 - deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av apper og smarttelefon
Hovedmål for prosjektet er å lage et praktisk opplegg for at barn og unge med funksjonshemming skal få mestringsfølelse og delta i teknologiutviklingen gjennom lystbetonte og kreative aktiviteter.

To hovedgrupper skal prioriteres i dette prosjektet:
• Barn og unge med sterkt nedsatt eller manglende syn.
• Barn og unge som er sterkt bevegelseshemmet.

I samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Østfold vil det bli arrangert pilotkurs for disse to målgruppene. Kursene vil senere kunne benyttes av andre hjelpemiddelsentraler i Norge.

Prosjekteier: Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT)
Kontaktperson: Magne Lunde (e-post: magne@medialt.no, telefon: 917 90 078)

Tidligere tildelinger