Sosiale tjenester i NAV-kontoret

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Det omfatter generelle oppgaver og de individuelle tjenestene opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Arbeids- og velferdsetaten og kommunene kan videre avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret.