Utvikler digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Prosjektet Digisos utvikler nå en digital søknadsløsning for økonomisk sosialhjelp. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og 8 pilotkommuner.

Etter planen skal pilotkommunene koble seg til løsningen på ulike tidspunkt i løpet av første halvår i 2018. På sikt skal det være mulig for alle landets kommuner å ta i bruk den digitale søknaden, dersom de ønsker det. 

Seks pilotkommuner og fire fagsystemer

Målet er at brukere som ønsker det kan søke digitalt om økonomisk sosialhjelp på nav.no, på lik linje med søkere på statlige tjenester. Dermed slipper man å oppsøke NAV-kontoret for å fylle ut et papirskjema.

Det er også et mål å finne gode løsninger som frigjør tid på NAV-kontoret, slik at NAV kan jobbe enda mer med brukere som trenger det mest. Prosjektet er avhengig av leveranser fra både NAV, KS sin integrasjonsløsning (FIKS) og fagsystemleverandørene for å levere en helhetlig løsning.

Kommunene som er med i Digisos-prosjektet:

  • Oslo
  • Bergen
  • Stavanger
  • Trondheim
  • Horten
  • Bærum
  • Askøy
  • Skien

– Dette er innovative kommuner som går foran og tråkker opp løypa. Vi ønsker å lære av pilotene for å kunne utvikle løsninger som både brukere og NAV-kontoret får god nytte av, sier prosjektleder Camilla Dahl i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Det er helt avgjørende at den digitale søknaden utvikles i tett samarbeid mellom de 8 prosjektkommunene og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Løsningen skal bli god både for NAV-kontoret og brukeren, sier prosjektleder fra kommunal side, Ole Rasmus Kvame.

Etter planen skal den første av de 8 pilotkommunene kunne benytte seg av den digitale søknaden fra februar 2018. De øvrige pilotkommuner vil komme etter i løpet av våren 2018. 

For at pilotkommunene skal kunne ta i bruk den integrerte løsningen med NAVs plattform må de koble til sitt sosialsystem via KS sin integrasjonsløsning ( FIKS). Konseptet er beskrevet i vedlagte presentasjon.

Prosjektet vil bruke pilotperioden til å høste erfaringer.

Digisos_