Til kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp ble lansert på nav.no i slutten av mai. Hittil har flere NAV-kontor tatt i bruk løsningen.

Hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp får mulighet til dette fra 1. januar 2019. I løpet av 2019 er det også planlagt at løsningen blir utvidet med funksjonalitet for innsyns- og søknadsdialog.

Hvordan sette i gang med forberedelsene?

Det er utarbeidet en håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Denne beskriver hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndboken inneholder også oversikt over tilknyttede kostnader.

Forberedelsesaktivitetene omfatter:

-           Beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp

-           Avtaleinngåelse med fagsystemleverandører, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet

-           Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret

-           Tekniske forberedelser

-           Juridiske vurderinger

Påkoblingsløpet i 2019

Når beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp er tatt må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare og inngå en avtale om hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester.

Ut fra en total vurdering av behov for tid til forberedelser avtaler kommunen/Nav-kontoret dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem. Når dette er gjort får Prosjekt Digisos melding fra fagsystemleverandør, og plasserer kommunen i en pulje for påkobling så tett opp til disse datoene som mulig. Kontaktpersoner i kommunen og ved NAV-kontoret blir da invitert til et forberedende videomøte.

Støttemateriell

Håndbok for innføring av digital søknad - ny desember 2018 (pdf)

Digital søknad og organisasjonsutvikling på NAV-kontoret (pdf)

Introduksjon til digital søknad - leder- og medarbeiderpakke (pdf)

Presentasjon av digital søknad på nav.no (pdf)

Søknad om økonomisk sosialhjelp i skjermbilder (pdf)

Kartleggingsskjema NAV-kontor

Animasjonsfilm - introduksjon digital søknad sosialhjelp

 

Spørsmål kan rettes til

digisos@nav.no