Til kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjon om hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp, håndbok i innføring samt kommunene støtte- og informasjonsmateriell..

Hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Kommuner som ønsker å ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp får mulighet til dette fra 1. januar 2019. I løpet av 2019 er det også planlagt at løsningen blir utvidet med funksjonalitet for innsyns- og søknadsdialog.

Hvordan sette i gang med forberedelsene?

Det er utarbeidet en håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Denne beskriver hvordan kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret kan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndboken inneholder også oversikt over tilknyttede kostnader.

Forberedelsesaktivitetene omfatter:

  • Beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp
  • Avtaleinngåelse med fagsystemleverandører, KS (Digifin, tilleggsavtale om bruk av Digisos) og Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret
  • Tekniske forberedelser
  • Juridiske vurderinger

Påkoblingsløpet i 2019

Når beslutning om å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp er tatt, må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare og inngå en avtale om hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester.

Ut fra en total vurdering av behov for tid til forberedelser avtaler kommunen/Nav-kontoret dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem. Når dette er gjort får Prosjekt Digisos melding fra fagsystemleverandør, og plasserer kommunen i en pulje for påkobling så tett opp til disse datoene som mulig. Kontaktpersoner i kommunen og ved NAV-kontoret blir da invitert til et forberedende videomøte.

Støttemateriell innføring og påkobling

Håndbok for innføring av digital søknad (pdf)

Om signering av avtaler i Mercell (pdf)

Databehandleravtale (eksempel) pdf

Samarbeidsavtale (eksempel) pdf

Annet støtte- og opplæringsmateriell

Digital søknad og organisasjonsutvikling på NAV-kontoret (pdf)

Introduksjon til digital søknad - leder- og medarbeiderpakke (pdf)

Presentasjon av digital søknad på nav.no (pdf)

Testmiljø digital søknad sosialhjelp - til intern opplæring

Kartleggingsskjema NAV-kontor

Informasjonsfilmer

Animasjonsfilm for brukere  - introduksjon "Slik søker du sosialhjelp på nett".

Animasjonsfilm - Prosjekt Digisos digitaliserer økonomisk sosialhjelp (varighet 1,56 min)

Annet informasjonsmateriell

Forslag informasjonsbrev til innbyggere/brukere

Forslag til tekst til kommunens nettside - nyheter

Forslag til pressemelding - lokalmedia

Budskapsnotat - media

 

Spørsmål kan rettes til

digisos@nav.no