Nye kommuner // Håndbok i innføring av digital søknad

Hvordan kan nye kommuner forberede innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Her kommer en utfyllende håndbok med sjekkliste.  Denne vil bli gjenstand for revideringer etter hvert som prosjektet kan komme med ny informasjon.