Forberedelser for nye kommuner - digital søknad

Hvordan kommer dere i gang med innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp?

Planlegging av utbredelse av digital søknad for andre kommuner enn pilotene er under arbeid.  Prosjektet jobber med en utfyllende håndbok. 

I påvente av denne er det likevel noe nye kommuner med fordel kan begynne med. Her følger en oppskrift samt tips og råd.