Får 15 millioner til digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Digisos har fått tilskudd fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til å utvikle en digital søknad om økonomisk sosialhjelp.

Tilskuddet blir gitt gjennom en medfinansieringsordning for IKT-prosjekter. Finansieringsordningen skal bidra til å digitalisere tjenester og arbeidsprosesser i offentlig sektor. Prosjektene skal effektivisere staten og gi bedre kvalitet på offentlige tjenester, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.      

På Difi.no kan du lese mer om prosjektene som får støtte i 2017, herunder Digisos.