Erfaringer fra pilotkontorene

September 2018:

Fra slutten av mai til og med september 2018 har pilotkontorene til sammen mottatt 16.000 digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. I NAVs nettmagasin MEMU kan du lese om noen foreløpige erfaringer fra pilotene, Høy bruk av digital søknad om økonomisk sosialhjelp