1,6 millioner innbyggere kan nå søke om sosialhjelp på nett

Innbyggere i 34 kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. I tillegg er det en rekke kommuner som i løpet av de neste ukene kobles på. Dette betyr at før påske vil rundt 2 millioner innbyggere få muligheten. Ytterligere hundre kommuner har meldt sin interesse.

Andelen som velger å søke via nav.no i de kommunene der det er mulig å søke digitalt ligger foreløpig på rundt 30 prosent, men det er store forskjeller mellom kommunene om hvor mange som foretrekker å søke på nett framfor papir. Digitaliseringsgraden ser ut til å være stigende.

Tilbakemeldinger fra brukerne som har valgt å søke digitalt er positive. «Digitalt er bedre – da kan jeg se det når som helst og hvor som helst, alltid tilgjengelig» - sitat fra bruker.

-Innbyggerne i Hamar fikk muligheten fra slutten av januar. -Vi valgte å markedsføre dette for brukerne allerede fra start, og nå velger over halvparten å søke fra nett. Dette gir raskere og bedre oversikt når vi skal behandle søknadene og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med søkerne, sier NAV-leder i Hamar Hanne Sofie Holmen.

I løpet av 2019 vil Prosjekt Digisos også lansere digitale innsynsløsninger, hvor brukere kan følge med på status i egen sak og tidspunkt for eventuell utbetaling. Det planlegges etter hvert å  utarbeide en digital dialog, hvor brukere kan kommunisere med sin veileder på NAV-kontoret.

Den digitale løsningen på sosialhjelpsområdet utvikles etter innsiktsarbeid med tilbakemeldinger og testing fra både søkere og NAV-medarbeidere.

 

Fakta

Prosjekt Digisos

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og fem pilotkommuner. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV i perioden 2016-2019.