Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Help

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, 8 kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

Første kommunale digitale tjeneste på nav.no åpnet

Tirsdag ble NAVs første kommunale digitale tjeneste på nav.no lansert. Digital søknad om økonomisk sosialhjelp prøves nå ut i pilotkommuner. Løsningen videreutvikles fortløpende, og nye funksjoner kommer.