Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Help

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, 8 kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

Om prosjekt Digisos

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og åtte pilotkommuner. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV i perioden 2016-2019.

Første kommunale digitale tjeneste på nav.no åpnet

Tirsdag ble NAVs første kommunale digitale tjeneste på nav.no lansert. Digital søknad om økonomisk sosialhjelp prøves nå ut i pilotkommuner. Løsningen videreutvikles fortløpende, og nye funksjoner kommer.