Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Help

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, 5 kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

Om prosjekt Digisos

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og fem pilotkommuner. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV i perioden 2016-2019.

Deltagende kommuner

Disse kommuner har hittil tatt i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp: