Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Help

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, 5 kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

1,6 millioner innbyggere kan nå søke om sosialhjelp på nett

Innbyggere i 34 kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. I tillegg er det en rekke kommuner som i løpet av de neste ukene kobles på. Dette betyr at før påske vil rundt 2 millioner innbyggere få muligheten. Ytterligere hundre kommuner har meldt sin interesse.

Hva leverer prosjekt Digisos?

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og fem pilotkommuner. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV i perioden 2016-2019.

Deltagende kommuner

Disse kommuner har hittil tatt i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp: