Barn og unge

Formålsbestemmelsene i loven skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Arbeidet med å forebygge og redusere barnefattigdom samt å bidra til bedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge handler om å gi den enkelte muligheter til å utvikle seg og delta  i samfunnet.

Les mer om: