Nye veiledere og fordypningsmodul til bruk ved økonomisk rådgivning

Her finner du generell veileder for økonomisk rådgivning i NAV, samt nyttig fagstoff for deg som vil fordype deg i spesifikke emner.

Her finner du også en standard for utarbeidelse av utenrettslig gjeldsordning, blant annet til bruk i kreditorforhandlinger, samt en fordypningsmodul knyttet til råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer.

Veiledere og fordypningsmodulen: