Konferansen Penger til besvær 2017

Årets konferanse arrangeres på Radisson Blu Plaza hotel i Oslo, onsdag 1. november og torsdag 2. november 2017.

Penger til besvær er en nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner, sett i et samfunnsperspektiv. Formålet med konferansen er å skape større allmenn bevissthet om økonomiske problemer for privatpersoner. Både som et problem for samfunnet, og for de personer og fordringshavere som blir berørt.

Målgrupper for konferansen er ansatte i NAV som jobber med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Ansatte ved universitet og høgskoler som tilbyr sosionomutdanning og/- eller velferdsutdanning, fylkesmannsembetene, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, politikere, kredittinstitusjoner og andre som arbeider med problematikken rundt privatpersoners økonomiske situasjon.

Se oppdatert informasjon og påmelding til konferansen
Se og last ned programmet for Penger til besvær 2017 (pdf)

Kontaktpersoner: