Videreutdanning i økonomisk rådgivning - NORD Universitet

Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Søknadsfrist 15. april 2018 

Videreutdanning i økonomisk rådgivning (30 studiepoeng) 

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter omkring økonomisk rådgivning. Etter endt studium kan du ha forutsetninger for å arbeide med gjeldsspørsmål og gjeldsordninger sammen med mennesker som har store økonomiske utfordringer. Slike oppgaver finnes blant annet i finansforetak, hos namsmenn og i NAV. 

En flerfaglig tilnærming 

Dette er et arbeidsfelt som krever kunnskaper og ferdigheter fra flere fag, noe som er reflektert i studiet. Her er det innslag av økonomi, sosiologi, veiledning, psykologi og et betydelig innslag av jus. 

Flere arbeidsformer i studiet 

Kompetansen som økonomisk rådgiver består av gode teoretiske kunnskaper fra ulike fag. En like viktig del av kompetansen er ferdigheter i å møte mennesker i krise, og være i stand til å gjennomføre gode veiledningsløp. Dessuten er kunnskaper om, og ferdigheter i å samarbeide med ulike samarbeidspartnere en forutsetning. Dette ivaretas i studiet ved vekt på rom til å utvikle gode kunnskaper, men også med ved å ha god tid og riktige rammer for øvelser og trening. 

Kan gjennomføres ved siden av jobb 

Det er lagt opp til seks samlinger – tre på høst og tre på vår. Samlingene har 3-4 dagers varighet. 

Opptakskrav 

For å bli tatt opp kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

Kontaktinformasjon 

Dosent Asgeir Solstad - Programkoordinator - Tlf.: 97704664 E-post: asgeir.solstad@nord.no 

Astrid Kjærefjord Gaustad - Studentrådgiver - Tlf.: 75517435 E-post: astrid.k.gaustad@nord.no

Se mer informasjon