Personopplysninger i søknader til NAV

Når du søker NAV om en ytelse eller tjeneste, bruker vi de opplysningene du oppgir i søknaden. I tillegg henter vi opplysninger fra offentlige og private instanser for å kunne behandle søknaden din.

NAV utlever kun personopplysninger til andre når vi har lovhjemmel for det, for eksempel til Skatteetaten, Lånekassen, UDI og andre pensjonskasser. Du kan lese mer om personvern i personvernerklæringen

Søknader til NAV

Noen søknader er digitale. Da får du informasjon underveis i søknaden om hvilke opplysninger vi henter inn eller deler med andre. For andre type søknader på nav.no, kan du i temaoversikten under se hvordan vi henter inn, bruker og deler personopplysninger.

Velg temaområde og klikk på oversikten (pdf). Opplysninger vi henter inn eller deler, ser du i kolonnene lengst til høyre.

 • Uten arbeid
  Se oversikt (dagpenger, tiltakspenger, tilleggsstønader, kurs, lønnsgaranti m.fl.)
 • Arbeid, helse og sykdom
  Se oversikt (arbeidsavklaringspenger, sykepenger, grunn- og hjelpestønad, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, yrkesskade, uføretrygd, tilleggsstønader m.fl.)
 • Familie
  Se oversikt (barnebidrag og bidragsforskudd, barnetrygd, enslig mor eller far, kontantstøtte, foreldrepenger, omsorgspenger, tilleggsstønader m.m.)
 • Pensjon
  Se oversikt (alderspensjon og avtalefestet pensjon, barn som har mistet en eller flere av foreldrene, forsørgingstillegg, gjenlevendepensjon, tilleggsstønader m.fl.) 
 • Hjelpemidler og tilrettelegging
  Se oversikt (bestillingsordningen, bevegelse, bil, hørsel, syn, ortopediske hjelpemidler, reiseutgifter m.fl.)
 • Dødsfall
  Se oversikt (gjenlevende ektefelle, partner/samboer, barn som har mistet én eller begge foreldrene, gravferdsstønad og båretransport m.fl.)
 • Til eller fra Norge
  Se oversikt (vurdere og avgjøre rettigheter etter folketrygdloven. Beregne avgifter.)