Visjon og verdier

NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». Visjonen skal skape stolthet og forpliktelse internt, samt fortelle brukere, samarbeidspartnere og resten av samfunnet hva vi ønsker å oppnå.

Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar:

  • Mulighet for arbeid
  • Mulighet for meningsfull aktivitet
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

NAVs verdier er tydelig, til stede og løsningsdyktig.