Tiltaksarrangørar må sende refusjonskrav i posten

Vi kan førebels ikkje motta tiltaksfaktura som EHF

Er du tiltaksarrangør eller verksemd som skal ha betalt frå NAV?

Som hovudregel skal eit skjema for refusjonskrav gje grunnlag for handsaming av refusjonsutbetaling for arbeidsmarkedstiltak.

Dette må bli sendt i posten til NAV. Adressa som skjemaet skal bli sendt til står på fyrstesida som høyrer til skjemaet. 

Skriv ut fyrstesida og skjemaet for refusjonskrav frå nav.no, og send dette til oss i posten.