Strategi for brukermedvirkning i NAV

De siste årene har det skjedd mye innenfor brukermedvirkning i NAV, og det er nødvendig å fortsette å styrke dette arbeidet i årene som kommer. Derfor er nå en arbeidsgruppe i gang med å lage en langsiktig strategi for å få dette til.

Strategi for brukermedvirkning i NAV – workshop

Arbeidsgruppa for Strategi for brukermedvirkning i NAV, inviterer både brukermedvirkere og ansatte i NAV til en workshop for å sammen se på hva som bør ligge til grunn for arbeidet fremover.

Sted og dato: Oslo, 21. november og 22. november (oppstart dag 1: kl. 10.00. Ferdig dag 2: kl. 15.00)

Her vil det bli lagt opp til å jobbe med noen viktige spørsmål innenfor brukermedvirkning:

  • Hvorfor er brukermedvirkning viktig?
  • Hvor vil vi?
  • Hvordan skal vi gjøre det?

Se mer informasjon om påmelding under relatert informasjon.