Anskaffelser og samfunnsansvar

NAV har utarbeidet en anskaffelsesstrategi som gjelder for perioden 2018-2020. I strategien er det et hovedmål å sikre at samfunnsansvar blir ivaretatt når NAV gjør innkjøp og forvalter våre avtaler.

I våre anskaffelser jobber vi stadig med å utvikle krav og kriterier til miljø og sosialt ansvar, i samarbeid med andre kompetansemiljøer og leverandører. I tillegg følger vi opp leverandører og kontrakter, og retter oppmerksomhet mot risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og miljøbelastning.

Miljø i anskaffelser

Som en av landets store innkjøpere, arbeider NAV kontinuerlig med å ta hensyn til miljø i våre anskaffelser og i driften av vår virksomhet.

  • NAV har utviklet interne retningslinjer for miljø som skal følges i alle anskaffelser.
  • NAV arbeider med energiledelse etter mal fra NS-ISO 50001 Energiledelse for oppfølging av energibruken i våre bygg.
  • NAV fører et årlig CO2-regnskap for etatens virksomhet. Per 2017 føres det regnskap over flyreiser, avfall og energibruk i bygg.
  • NAV tar hensyn til byggenes energiklasse i evaluering av nye leiekontrakter.

Sosialt ansvar i anskaffelser

NAV arbeider kontinuerlig med å ta hensyn til sosialt ansvar i våre anskaffelser. NAV følger opp leverandører og kontrakter med risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, og stiller hensiktsmessige krav.

  • NAV vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter i alle anskaffelser
  • NAV benytter kontraktsvilkår for etisk ansvarlig handel i alle sentrale avtaler om varekjøp, samt ved lokale vareanskaffelser med antatt verdi over 10 millioner kroner

Se også:

Fakta

«Årets miljøinnkjøper 2017»

I 2017 ble NAV kåret til årets miljøinnkjøper av Stiftelsen miljømerking Norge (Svanemerket), sammen med Ålesund kommune. NAV ble kåret som årets miljøinnkjøper med følgende begrunnelse:

«Arbeids- og velferdsetaten har benyttet miljømerking som verktøy i så ulike konkurranser som profilartikler, skriveredskaper, kantiner, leilighetshotell og renhold (FM-tjenester). Innenfor det siste området og innenfor implementering av avtalen for møbler har etaten tett oppfølging av leverandørene i kontraktsperioden. Denne oppfølgingen skjer på operativt, taktisk og strategisk nivå, og bygger på aktiv bruk av KPI-er som måler miljøfaktorer som gir kontraktene merverdi og medvirker til å redusere etatens samlede miljøbelastning».

Prisen er en anerkjennelse av NAVs arbeid med miljø i anskaffelser, og gir en ekstra motivasjon til å fortsette dette arbeidet.