Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i Sentralt brukerutvalg for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017. Paraply- og landsdekkende organisasjoner:

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Mariboesgt.13, 0183 Oslo
post@ffo.no 

Medlem: Sindre Børke, 2. nestleder i Hovedstyret
Varamedlem: Mona Enstad, 1. nestleder i Hovedstyret

Medlem: Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær
Varameldem: Ingunn Ulfsten, Interessepolitisk leder


Velferdsalliansen
Postboks 8752 Youngstorget, 0028 Oslo
post@velferdsalliansen.no

Medlem: Honoratte Muhanzi Kashale, daglig leder
Varamedlem: Dag Westerheim, Seniorrådgiver 


Unge funksjonshemmede
Mariboesgt.13, 0183 Oslo
post@ungefunksjonshemmede.no  

Medlem: Torunn Brandvold, Styremedlem og nestleder
Varamedlem: Sofie Bejbro Andersen, Arbeidslivspolitisk rådgiver 


SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner
Postboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo
post@safo.no  

Medlem: Kristine Vierli, Juridisk rådgiver, Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU
Varamedlem: Gladys Sanchez, ansatt i Norges Handikapforbund, NHF


Kreftforeningen
Postboks 4, Sentrum, 0101 Oslo
servicetorget@kreftforeningen.no

Medlem: Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv
Varamedlem: Elin Kristine Wilson Horn, politisk sekretariat


RIO, Rusavhengiges interesseorganisasjon
Landsdekkende, består av tidligere rusmisbrukere.
Daglig leder Jon Storaas.
Postadresse: 0669 St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Medlem: Line Eikenes, ansatt, boligsosialt, brukermedvirkning
Varamedlem: Jon Storaas, Daglig leder


OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Rettighets- og kompetansesenter, daglig leder Aki de Leon
Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 20 87 37
Kontakt@omod.no  og aki260@hotmail.com

Medlem: Akhenaton de Leon, Daglig leder
Varamedlem: Anita Rathore


LNU, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Paraplyorganisasjon for 90 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Postadresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo
lnu@lnu.no

Medlem: Stian S. Seland, Styreleder
Varamedlem: Rode Margrete Hegstad, Styremedlem/arbeidsutvalg


Mental Helse Ungdom
Landsdekkende
Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
post@mhu.no
Medlem: Adrian Johannes Lorentsson, Styreleder.


Arbeid - og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektør: Sigrun Vågeng
Fungerende arbeids- og tjenestedirektør: Kjell Hugvik
Assisterende arbeids- og tjenestedirektør: Lisbeth Fransplass
Kommunikasjonsavdelingen, mediaseksjonen: Andrea Kilen
Arbeids- og tjenesteavdelingen: Christine Selnes

Sekretariat for Sentralt brukerutvalg
Arbeids- og tjenesteavdelingen, stab: Kristin Skåre