Leverandørar må bruke EHF-format til NAV

NAV krev elektronisk faktura på EHF-format frå sine leverandørar av varer og tenester. NAV si elektroniske fakturaadresse er 889 640 782. Frå og med 1. januar 2017 vert det ikkje mogeleg å sende faktura per post eller e-post til NAV.

EHF står for elektronisk handelsformat og er ein faktura som vert utstedt, formidla og behandla elektronisk. Stortinget har vedteke EHF som det offentlege standardformatet for elektronisk fakturering.

Er du tiltaksarrangør eller verksemd, sjå eigen informasjon for tiltaksarrangørar og verksemder.

Kva må ein gjere for å sende EHF-faktura til NAV?

Det første du som leverandør bør gjere, er å sjekke om ditt rekneskapssystem eller rekneskapsførar kan sende EHF-faktura. Dei fleste bankar tilbyr også dette. Dersom ikkje rekneskapsførar eller banken din tilbyr EHF, finn du ei oversikt over leverandører som tilbyr dette nedst på sida. 

NAV anbefaler at du som er leverandør tar kontakt på e-post faktura@nav.no eller telefon 57 01 60 60 når første faktura er sendt.

Vedlegg til faktura

Når du lagar faktura i EHF kan du legge med vedlegg. Vedlegga må vera i PDF-format.

Leverandørar av varer og tenester innan det som er definert som hjelpemidlar må påføre NAV sitt bestillingsnummer på faktura og vedlegg.

Fakturaportalar som leverar EHF

Dersom ikkje ditt rekneskapssystem eller rekneskapsførar leverar faktura på EHF kan du enkelt senda faktura gjennom ein fakturaportal.

Fakturaportal - komplett

Nettside/
web page

Kontaktperson/
Contact person

Kontakt adresse/
Contact address

Telefon/Phone

24SevenOffice AS

24sevenoffice.com/no

Ståle Risa

salg@24SevenOffice.com

21 54 81 00

Aksesspunkt Norge AS

www.ehfportal.no

Morten Buskop

mobu@EHFportal.no

21 08 48 30

Capgemini/IBX Supplier Network 

www.ehandels
plattformen.no

Brikt Olav Grendar

brikt.grendar@capgemini.com

976 90 832

Conta Faktura

www.conta-faktura.no

Eivind Ravndal

kundeservice@conta-faktura.no

21 09 59 10

Cretica Faktura

www.cretica.no

Leif Nesheim

post@systemsmia.no

451 23 113

Daldata AS

www.daldata.no

Siri Lutnæs Enget

siri.lutnes.enget@daldata.no

959 86 804

Debet Faktura

www.debet.no

John Anders Willander

post@debet.no

952 07 197

e360 AS

e360.no

Roger Hulthin

roger.hulthin@e360.no

21 08 01 80
932 48 942

Exacta Services AS

www.digiacc.no

Rune Slåttland

rune@exacta.no

938 44 000

Faktum Faktura

www.faktumfaktura.no

Terje Kristiansen

tk@faktum.co

52 90 71 86

Fakturo

www.fakturo.no

Torbjørn Hveding

kundeservice@fakturo.no

917 70 544

Fiken AS

www.fiken.no

Bendik Gill Bakken

kontakt@fiken.no

23 90 50 20

Intron Faktura

www.intron.no

Ragnar Skrivervik

ragnar.skrivervik@cantor.no

913 53 648

Norkred

www.nyfaktura.no

Roy Pedersen

Roy@norkred.no

957 39 030

Pagero

http://www.pagero.no

Joakim Hahne

joakim.hahne@pagero.com

945 22 757

Procountor Norge AS

http://no.procountor.com

Eira Brunstad

kundeservice@procountor.com

24 02 25 24

SendRegning

www.sendregning.no

Espen P. Gjester

espen.gjester@unit4.com

913 25 979

Tripletex AS

www.tripletex.no

Are Meisfjord

are@tripletex.no

932 48 254

Uni Micro AS

www.unimicro.no

Stig Sellevold

stig@unimicro.no

565 99 100

Visma Software AS

www.visma.no

Ulf Bjørnvold

ulf.bjornvold@visma.com

920 48 908

Winorg AS

www.winorg.no

Anne Johanne Solhjell

post@winorg.no

477 75 877

Xledger AS

xledger.no

Lennart Holen

Lennart.holen@xledger.com

402 02 595

XS Office

www.xsoffice.no

Pål Morten Kristiansen

post@xsoffice.no

400 07 002

Zirius AS

www.fakturaweb.com

Lars Martin Melbøe

lars.martin@zirius.no

934 33 770

Kontakt NAV om EHF

Spør oss på e-post faktura@nav.no eller telefon 57 01 60 60.