Evaluering av NAV-reformen

I regi av Norges forskningsråd er det satt i gang en flerårig evaluering av NAV-reformen som skal se på implementeringen av reformen og hvilke effekter reformen vil ha for arbeidsstyrkens deltakelse i arbeid og aktivitet.

Forskningsprosjektet ledes av Rokkansenteret.

Resultater underveis i evalueringen vil kunne gi grunnlag for læring og korrigerende tiltak i gjennomføringen av reformen.