Et bedre NAV for brukerne

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Fafo har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og foreslår endringer og tiltak for videreutvikling.

Forskerne finner både god praksis og et betydelig forbedringspotensial hvis brukerutvalgene skal fungere etter intensjonen. 

Prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV - evaluering og videreutvikling» er finansiert av FARVE (Forsøksmidler arbeid og velferd).

Rapporten "Et bedre NAV for brukerne" (pdf).