Brukermelding

Hvert år gjøres det en rekke nasjonale og lokale tiltak for å bedre brukeropplevelsene i NAV. Noen ganger fører også enkelthistorier til vesentlige endringer for brukerne våre.

Brukermeldingen 2017

Hva har vi lært av brukerne og hva vi har gjort for å bedre brukeropplevelsene i løpet av året som er gått?

Det er fjerde året på rad vi stiller oss disse spørsmålene. Nytt av året er at Brukermeldingen er blitt digital. Det gir oss større muligheter til å spre historiene, både internt i NAV, men også utenfor. Takk til dere som har kommet med bidrag.

Brukermeldingen er publisert på memu.no.

Brukermeldingen-banner ingress