Arbeids- og velferdsdirektoratet

Her finner du kontaktinformasjon og nedlastbare pressebilder av ledelsen i direktoratet, og andre talspersoner i NAV.

Arbeids- og velferdsdirektør
Sigrun Vågeng
Pressebilde: Bilde1Bilde 2 (Foto: NAV)
Pressebilde: Bilde 3 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Økonomi- og styringsdirektør
Marianne Fålun
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: NAV)
Pressebilde: Bilde 2 (Foto: NAV)

Kunnskapsdirektør
Yngvar Åsholt
Pressebilde: Bilde1, Bilde 2 (Foto: NAV)
Pressebilde: Bilde 1  (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: nyebilder.no)

Kommunikasjonsdirektør
Hege Turnes
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 2 (Foto: Eivind Skifjeld)

HR-direktør
Gunhild Løkkevol
Pressebilde: Bilde 1, (Foto: NAV)
Pressebilde: Bilde 2  (Foto: NAV)

Arbeids- og tjenestedirektør
Kjell Hugvik
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Espen A. Istad)

Ytelsesdirektør
Kjersti Monland
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, (Foto: Eivind Skifjeld)

IT-direktør
Jonas Slørdahl Skjærpe
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: NAV)

Andre talspersoner:
Magne Fladby, seksjonssjef
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)

Johannes Sørbø, seniorrådgiver og ekspert på arbeidsmarkedet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)

Ole Christian Lien, seksjonssjef og ekspert på pensjonsområdet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: NAV)