Arbeids- og velferdsdirektoratet

Her finner du kontaktinformasjon og nedlastbare pressebilder av ledelsen i direktoratet, og andre talspersoner i NAV.

Arbeids- og velferdsdirektør
Sigrun Vågeng
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Eivind W. Skifjeld)
Pressebilde: Bilde1Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Jeton Kacaniku)

Økonomi- og styringsdirektør og ass. arbeids- og velferdsdirektør
Geir Axelsen
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Kunnskapsdirektør
Yngvar Åsholt
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: nyebilder.no)

Kommunikasjonsdirektør
Hege Turnes
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 2 (Foto: Eivind Skifjeld)

HR-direktør
Inger-Johanne Stokke
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1  (Foto: nyebilder.no)

Arbeids- og tjenestedirektør
Kjell Hugvik
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Espen A. Istad)

Ytelsesdirektør
Kjersti Monland
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, (Foto: Eivind Skifjeld)

IT-direktør
Torbjørn Larsen
Pressebilde: Bilde 1Bilde 2 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Andre talspersoner:
Magne Fladby, seksjonssjef
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)

Johannes Sørbø, seniorrådgiver og ekspert på arbeidsmarkedet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)

Ole Christian Lien, seksjonssjef og ekspert på pensjonsområdet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)