Personvern i Arbeids- og velferdsetaten

Help

Her finner du personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten, og informasjon om personvern på nav.no og personvernombudet i NAV.

Rettskildene

I rettskildene finner du lover som gjelder NAVs virksomhet: folketrygdloven, NAV-loven, lov om sosiale tjenester, personopplysningsloven m.m. Du finner også rundskriv, forskrifter og vedlegg.