Regionalisering i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Høringsdokument: Regionalisering gir muligheter – delrapport 4

Presentasjon av høringsdokumentet (PPT)

Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Ytelseslinjen, Økonomilinjen, Kunnskapsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen og IT-avdelingen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • De tillitsvalgtes organisasjoner i sentralt MBA i NAV; NTL, Akademikerne, Unio og AVYO
 • Fylkesmennene
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hovedverneombudet i NAV
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • NAV Fylkeskontor
 • NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • NAV Kontaktsenter
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Oslo kommune
 • Sentralt brukerutvalg i NAV ved leder og sekretær
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringssvar

Fylkesmenn
Oslo og Akershus
Aust- og Vest-Agder
Hordaland
Telemark
Sogn og Fjordane
Hedmark
Nord-Trøndelag
Oppland

Fylkeskommuner
Aust-Agder
Vest-Agder Vest-Agder (2)
Akershus
Telemark
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane (2)
Hedmark
Trøndelag Trøndelag (2)
Oppland Oppland (2)
Møre og Romsdal
Nordland Nordland (2)
Troms Troms (2)
Buskerud
Oslo
Vestfold

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
KS
Virke
YS
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet

Sentralt brukerutvalg i NAV
Sentralt brukerutvalget i NAV

NAV Fylkeskontor
NAV Akershus
NAV Aust-Agder
NAV Buskerud
NAV Finnmark
NAV Hedmark
NAV Hordaland
NAV Møre og Romsdal
NAV Nord-Trøndelag
NAV Nordland
NAV Oppland
NAV Oslo
NAV Rogaland
NAV Sogn og fjordane
NAV Sør-Trøndelag
NAV Telemark
NAV Troms
NAV Vest-Agder
NAV Vestfold 
NAV Østfold

Tillitsvalgte i NAV
NTL
Unio i NAV
Akademikerne i NAV
AVYO i NAV
Hovedvernombudet i NAV

NAV internt
NAV Kontaktsenter
NAV hjelpemiddel og tilrettelegging
Ytelseslinjen
Økonomilinjen
HR-avdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Andre
KS Nord-Trøndelag
Inn-Trøndelagsregionen 
Vennesla kommune Vennesla kommune (2) Vennesla kommune (3)
Stjørdal kommune
Orkdal kommune 
Mandal kommune 
Iveland kommune
Arendal kommune

Tidligere delrapporter

Delrapport 1: Forslag til fremtidig regional modell for Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Delrapport 2: Forslag til fremtidig regional modell for Arbeids- og tjenestelinjen i NAV 

Delrapport 3: Forslag til fremtidig regional modell for Arbeids- og tjenestelinjen i NAV