Brukerrepresentant ny leder for NAVs brukerutvalg

Brukerrepresentant Elin Stoermann-Næss ledet sitt første møte i Sentralt brukerutvalg onsdag. På denne historiske dagen gjestet også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brukerutvalget.

– Jeg har forventninger til at vi fortsetter det gode arbeidet vi startet på i forrige periode. Vi er her på grunn av vår unike kompetanse, og sammen ønsker vi å gjøre NAV god, sa den nyvalgte lederen Elin Stoermann-Næss. Hun kommer fra Kreftforeningen, og skal lede brukerutvalgsmøtene i en periode på minst ett år.

På vegne av NAVs brukere oppfordret hun de øvrige brukerrepresentantene til å fortelle statsråden hva de er mest opptatt av å få til på sine brukeres vegne. Gode brukeropplevelser i møte med NAV, samt muligheten for å komme i arbeid og aktivitet ble tatt opp av samtlige representanter.    

Arbeids- og sosialministeren poengterte at det skal lønne seg å jobbe framfor å gå på stønad.

– Samtidig er jeg overbevist om at jobb er helsebringende. Veien til sosial angst er ikke så lang når du blir sittende i sofaen, og dørstokken blir høyere og høyere, sa Anniken Hauglie.

– Jeg forstår at det er store forventninger til Stortingsmelding som kommer til våren. Jeg varsler ikke nye reformer, men en dreining mot mer lokal frihet og bruk av skjønn. Jeg skal gjøre det jeg kan for å løse opp i tellekanter i styringen av etaten, og så må direktoratet gjør det samme, sa hun.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er fornøyd med å vike ledersetet i brukerutvalget til fordel for en fra brukerorganisasjonene. – Det gir mening at brukerne selv tar ledelsen her, og selv skal jeg være en aktiv deltaker. Dette møtet må ikke bare være en lyttepost, for vi har mange andre kilder som gir oss innsikt i brukernes opplevelser. Vi som møter her må sammen ha et ønske om å utvikle NAV videre.

Brukermelding på vei

Brukerutvalget fikk også gitt smakebiter fra Brukermeldingen 2015. Den viser hva NAV har lært av brukerne og hva organisasjonen har gjort for å forbedre brukeropplevelsene i året som gikk. Brukermeldingen kommer i begynnelsen av mars, både som vedlegg til årsrapporten og som innstikk i NAVs internmagasin MEMU. Den legges også på nett.

– Jeg gleder meg til å lese brukermeldingen. Det er fint at NAV ikke feier de dårlige brukeropplevelsene under teppet, men faktisk ønsker å lære av dem, og at de viser frem nyttige erfaringer som andre kan dra lærdom av, sa Hauglie.

Sentralt brukerutvalg 17.02.2016.
Fra venstre: Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, leder for Sentralt brukerutvalg Elin Stoermann-Næss og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Sentralt brukerutvalg 17. februar.