Møteplan og dagorden for Sentralt brukerutvalg

Her finner du møtedatoer for 2017. Dagsorden for møtene vil også bli lagt til når de er klare.

Dato

Tidspunkt

 Dagsorden

3. mars 

kl. 09.00-12.00

Les og last ned dagsorden for 3. mars 2017.

3. mai 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden for 3. mai 2017.

12. juni 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden for 12. juni 2017.

4. september 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden for 4. september.

16. oktober 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden for 16. oktober.

6. desember 

kl. 12.00-15.00 1. Avslutning av SBU-perioden 2016-2017

2. Nytt SBU 2018-2019