Møteplan og dagorden for Sentralt brukerutvalg

Her finner du møtedatoer for 2018 Dagsorden for møtene vil også bli lagt til når de er klare.

Dato

Tidspunkt

 Dagsorden

7. februar

kl. 09.00-12.00

Les og last ned dagsorden

9. april

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden

13. juni 

kl. 12.00-15.00

Les og last ned dagsorden

26. september (arbeidsmøte- hel dag) 

kl. 12.00-15.00

Kommer senere

10. oktober 

kl. 12.00-15.00

Kommer senere

8. november

kl. 12.00-15.00

Kommer senere