NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2016? Se vår illustrerte presentasjon.

Last ned NAV i tall og fakta for flere grafiske framstillinger av NAV og arbeidslivet:

Slik fordelte NAVs utbetalinger av ytelser seg i 2016:

2016_årsrapport_utbetalinger