NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2018? Se vår illustrerte presentasjon.

Last ned NAV i tall og fakta for flere grafiske framstillinger av NAV og arbeidslivet:

Slik fordelte NAVs utbetalinger av ytelser seg i 2018:

NAV og statsbudsjettet 2018

Last ned illustrasjonen i full størrelse (png).