NAV flytter ressurser nærmere brukerne

NAV har i 2016 satt i gang flere prosesser for å få flere i arbeid og bedre brukermøter, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i sin oppsummering av 2016.

I leders beretning kan du blant annet lese at:

  • NAV effektiviserer for å flytte ressurser nærmere brukerne
  • NAV har levert en rekke løsninger som har forbedret den digitale brukerdialogen
  • Økt bruk av digitale løsninger frigjør ressurser til oppfølging av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid.
  • NAV prioriterer tettere samarbeid med arbeidsgivere og god oppfølging av arbeidssøkere for å hjelpe flere i jobb. Ungdom er en prioritert målgruppe.
  • NAV behandlet flere saker som gjelder utbetaling av ytelser enn året før.
  • NAV venter fallende ledighet i år og neste år, men fortsatt betydelige geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet.

Les mer i Leders beretning, kapittel 1 i Årsrapport 2016.