18 mrd mer i utbetalinger

NAV utbetalte drøyt 490 mrd kroner i 2016. Den største økningen gjelder utbetalinger til alderspensjon, uføretrygd og dagpenger.

I kapittelet om NAVs virksomhet og hovedtall kan du blant annet lese at:

  • NAV utbetalte 18,1 mrd kroner mer i 2016 enn i 2015.
  • Den største utgiftsveksten gjelder alderspensjon som har bidratt med en utgiftsøkning på 11,1 milliarder kroner.
  • Den statlige delen av NAV (arbeids- og velferdsetaten) hadde 13 546 årsverk i 2016.
  • Bruttoledigheten (summen av de som er helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak fra NAV) gikk fra 93 700 i 2015 til 101 100 i 2016.
  • 17 300 arbeidssøkere på tiltak ble registrert i 2016, mot 12 900 i 2015.
  • 8 500 flere personer mottok dagpenger i 2016 enn i 2015.
  • 23,8 millioner innlogginger på nav.no. Dette er en økning på 5,2 millioner innlogginger eller 28 prosent fra 2015.

Les mer i Introduksjon til NAVs virksomhet og hovedtall, kapittel 2 i Årsrapport 2016.